Inscripcions obertes del 13 de desembre al 10 de gener.

Què he de fer per inscriure’m?

  • Clica al botó que apareixerà quan s’obri el període d’inscripcions a sota del taller al qual vols inscriure’t i omple el formulari que apareixerà. El pagament es fa en línia en aquest mateix formulari a través de targeta bancària.
  • Descarrega l’autorització per a menors d’edat que trobaràs en aquest enllaç i adjunta-la quan el formulari t’ho demani.
  • Caldrà que descarreguis també la declaració d’autoresponsabilitat de simptomatologia de la COVID-19 i adjuntar-la on el formulari t’ho demani.
  • Tingues en compte que, malgrat hagis fet el pagament, la inscripció només serà vàlida si tenim l’autorització i la declaració d’autoresponsabilitat!

Per a qualsevol dubte, escriure un correu electrònic a tallers@lafontana.org. 

  • Ens reservem el dret de cancel·lar el taller si no hi ha un nombre suficient d’inscrits.
  • Els preus varien entre els diferents tallers pel diferent nombre de sessions i perquè s’inclou també el preu del material extraordinari en els tallers en els quals és necessari.
  • En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.
  • Aquí podeu llegir les mesures de prevenció de la covid-19 que seguim a l’Espai Jove La Fontana tant col·lectivament com individualment. 

TALLERS 12 – 17 ANYS

TALLERS 18 – 29 ANYS

TALLERS 12 – 29 ANYS