Què he de fer per inscriure’m?

  • Clica al botó que apareixerà quan s’obri el període d’inscripcions a sota del taller al qual vols inscriure’t i omple el formulari que apareixerà. El pagament es fa en línia en aquest mateix formulari a través de targeta bancària.
  • En cas de ser menor d’edat, descarrega l’autorització per a menors d’edat que trobaràs en aquest enllaç i la declaració d’autoresponsabilitat sobre els símptomes de la covid-19 que trobaràs aquí. En cas de ser major d’edat, descarrega aquesta declaració d’autoresponsabilitat. Omple els documents que corresponguin en cada cas i envia’ls adjunts a tallers@lafontana.org amb “NOM i COGNOMS + NOM DEL TALLER” a l’assumpte.
  • La inscripció estarà completada en el moment en què rebem els documents! Et confirmarem la inscripció en resposta al correu.

Per a qualsevol dubte, escriure un correu electrònic a tallers@lafontana.org. 

  • Ens reservem el dret de cancel·lar el taller si no hi ha un nombre suficient d’inscrits.
  • Els preus varien entre els diferents tallers pel diferent nombre de sessions i perquè s’inclou també el preu del material extraordinari en els tallers en els quals és necessari.
  • En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.
  • Aquí podeu llegir les mesures de prevenció de la covid-19 que seguim a l’Espai Jove La Fontana tant col·lectivament com individualment.