juny, 2019

5jun - 31julTot el diaPROTOCOL PER L'ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES AL CJB(Tot el dia) Tipus d'activitat:Altres activitats

Detalls

Des del Consell de la Joventut de Barcelona expressem el nostre compromís amb la prevenció, el tractament i l’erradicació de tots els tipus de violència, així com amb el respecte a la dignitat i als drets fonamentals de les persones. És per això que hem creat un Protocol per l’abordatge de les violències l’elaboració i difusió del qual respon a l’objectiu marcat pel CJB de desenvolupar una diagnosi per detectar les violències i com s’aborden al CJB, i dissenyar un procediment d’actuació per eliminar els actes violents adaptable a altres contextos, com entitats o equipaments.

El CJB limita l’accés a l’espai, recursos, serveis i equipament que gestiona a aquelles persones o entitats que manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, ètnia, sexe, religió, opinió, diversitat funcional, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. En limita l’accés, també, a aquelles persones que es comportin de manera agressiva o provoquin aldarulls a l’exterior o a l’entrada del recinte, a aquelles que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals, i a les que portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o facin apologia d’activitats i discursos contràries als Drets Humans.

Aquest protocol, per tant, serà aplicat a l’Espai Jove La Fontana com a equipament gestionat del CJB. El pots consultar aquí!

Data i hora

Juny 5 (Dimecres) - Juliol 31 (Dimecres)

Localització

Espai Jove La Fontana

Carrer Gran de Gràcia 190-192

Organitzador

Consell de la Joventut de Barcelona